BAKALÁRSKY STUPEŇ - (Bc.)

  • Kartografia a geoinformatika
  • Úvod do geografických informačných systémov
  • Geografické informačné systémy
  • Praktikum z topografického mapovania

MAGISTERSKÝ STUPEŇ - (Mgr.)

 

Zoznam bakalárov