BAKALÁRSKY STUPEŇ - (Bc.)

 • Geografia priemyslu a dopravy
 • Geografia cestovného ruchu a zahraničného obchodu
 • Humánna geografia (výrobná sféra)
 • Humánna geografia (nevýrobná sféra)
 • Humánna geografia Slovenskej republiky
 • Mapovací kurz z humánnej geografie
 • Exkurzia z humánnej geografie

MAGISTERSKÝ STUPEŇ - (Mgr.)

 • Problémy transformácie hospodárstva SR
 • Komplexná socioekonomická regionalizácia
 • Kultúrna geografia
 • Zahraničná exkurzia

Zoznam vedených bakalárskych a diplomových prác

Daniela Šostáková (2016, Bc.) - Priestorové rozmiestnenie areálov športu na území mesta Košice
Richard Roháč (2016, Bc.) - Charakteristika priemyselného odvetvia - výroba športových potrieb na Slovensku
Štefan Kolečanský (2016, Bc.) - Pekárenský priemysel na území Prešovského kraja
Simona Majorošová (2016, Bc.) - Analýza záhradkárskych osád v záemí mesta Košice
 
Tatiana Takáčová  (2016, Mgr.) - Priestorové rozmiestnenie bioplynových staníc na Slovensku
Jakub Heske (2016, Mgr.) - Priemyselné parky na Slovensku
Gabriela Stašáková (2016, Mgr.) - Technické pamiatky priemyslu a ich význam pre rozvoj cestovného ruchu na Slovensku
Jana Romanová (2016, Mgr.) - Súčasný stav a perspektívy vývoja železničnej dopravy na Východnom Slovensku