PREDMETY VYUČOVANÉ V ROKU 2016/17

BAKALÁRSKY STUPEŇ

  • Geografické informačné systémy
  • Seminár z geoinformatiky

MAGISTERSKÝ STUPEŇ

  • Metódy diaľkového prieskumu Zeme
  • Špeciálny seminár z geoinformatiky

VEDENÉ ZÁVEREČNÉ PRÁCE

MAGISTERSKÉ

BAKALÁRSKE