Charakteristika výskumného zamerania

  • rurálna geografia, problematika rozvoja vidieka na Slovensku
  • rôzne aspekty geografie poľnohospodárstva
Súčasne prebiehajúce projekty
Obdobie Ćíslo a názov projektu úloha
2012-14 VEGA č. 1/1247/12: Socioekonomicky a kultúrne podexponovaná rurálna krajina ako fenomén aktivizácie pre humánnu geografiu vedúci projektu
Ukončené projekty
2009-11 VEGA 1/0175/09:  Rozvoj mikroregionálnych rurálnych štruktúr Slovenska s podporou lokálnej a regionálnej vedúci projektu
2008-10 VEGA 1/0088/08: Súčasný stav a perspektívy vývoja humánno - geografických štruktúr v Košickom kraji  spoluriešiteľ
2006-08 VEGA 1/3063/06 - Formovanie nových sociálno-ekonomických štruktúr v rurálnom a suburbánnom priestore Slovenska  vedúci projektu
2005-07  VEGA 1/2024/05: Osobitosti vývoja a priestorová diferenciácia humánnogeografických štruktúr v regióne Košíc spoluriešiteľ
2003-05 VEGA 1/0008/03: Zmeny agrorurálnych štruktúr na Slovensku v európskom kontexte vedúci projektu