Charakteristika výskumného zamerania

  • zber priestorových 3D údajov, ich spracovanie a vizualizácia pomocou GIS
  • 3D modelovanie povrchov, hydrologické a morfometrické analýzy
  • zber a spracovanie údajov pozemného laserového skenovania

 

Súčasne prebiehajúce projekty
Obdobie Číslo a názov projektu úloha
2016 - 2018 SURGE: : Simulating the cooling effect of urban greenery based on solar radiation modelling and a new generation of ESA sensors (contract with the European Space Agency) spoluriešiteľ
2017 - 2019 Interreg V-A Slovakia-Hungary: TOKAJGIS (SKHU/1601/4.1/052) spoluriešiteľ
2016 - 2018  VEGA 1/0474/16 Simulácia a dynamická vizualizácia geopriestorových procesov spoluriešiteľ 
2017 - 2019 VEGA  1/0963/17: Dynamika krajiny vo vysokom rozlíšení spoluriešiteľ
Ukončené projekty
2013-2017

APVV-0176-12: Nové metódy priestorového modelovania pomocou laserového skenovania a 3D GIS-u (SPATIAL3D)

študentská pomocná vedecká sila