Charakteristika výskumného zamerania

  • priestorová a odvetvová štruktúra priemyslu SR
  • aktuálne trendy vo vývoji cestovného ruchu na Slovensku

 

Súčasne prebiehajúce projekty
Obdobie Ćíslo a názov projektu úloha
2014-15 International Visegrad fund: Non-agricultural and non-tourism economic industries in rural peripheries of the Visegrad countries spoluriešiteľ
     
Ukončené projekty
2012-14 VEGA č. 1/1247/12: Socioekonomicky a kultúrne podexponovaná rurálna krajina ako fenomén aktivizácie pre humánnu geografiu spoluriešiteľ
2009-11 VEGA č. 1/0175/09: Rozvoj mikroregionálnych rurálnych štruktúr Slovenska s podporou lokálnej a regionálnej samosprávy zástupca vedúceho projektu
2009-11 KEGA č. 3/7403/09: Príprava nového študijného programu v anglickom jazyku: "Geography of societies in transformation"  spoluriešiteľ
2008-10 INTERREG IIIA HUSKUA/0502/404: Manažment krajiny Medzibodrožia  spoluriešiteľ
2008-10  VEGA č.1/0088/08: Súčasný stav a perspektívy vývoja humánnogeografických štruktúr v Košickom kraji

 vedúci projektu

2006-08 VEGA č. 1/3063/06: Formovanie nových sociálno-ekonomických štruktúr v rurálnom a suburbánnom priestore Slovenska

zástupca   vedúceho projektu

2005-07 VEGA č.1/2024/05: Osobitosti vývoja a priestorová diferenciácia humánnogeografických štruktúr v regióne Košíc

 vedúci projektu

2003-05 VEGA č.1/0365/03: Prírodná krajina Slovenského krasu a prejavy jej antropogénnej transformácie

 spoluriešiteľ