Magisterský stupeň

Geografia a geoinformatika (informačné listy)

4.1.35. geografia (opis)

Geografia – Učiteľstvo akademických predmetov

1.1.1. učiteľstvo akademických predmetov (opis)

Stručné informácie pre záujemcov

Magisterský stupeň je zameraný na prehĺbenie teoretických a metodologických aspektov geografie a geoinformatiky a na ich aplikáciu v praxi. Na Ústave geografie sa od akademického roku 2015/2016 otvoril nový študijný program Geografia a geoinformatika. Štúdium na magisterskom stupni je otvorené pre všetkých záujemcov, ktorí úspešne absolvovali štúdium geografie alebo príbuzného odboru (napr. informatika) aj na iných univerzitách. Tento študijný program pozostáva z povinného bloku predmetov, ktorý absolvujú všetci študenti spolu a povinne-voliteľného bloku predmetov, z ktorého si študenti zvolia predmety podľa svojej špecializácie zameranej buď na geografiu alebo geoinformatiku. Učiteľské štúdium na magisterskom stupni pripravuje študentov na prax pedagóga.

 

Aktuálne informácie pre študentov

Pokyny k odovzdávaniu diplomových prác v akademickom roku 2017/2018