Zahraničná exkurzia 2019:
Benelux

Informácie a pokyny pred odchodom

Predbežné informácie

trasa2019