Zahraničná exkurzia

Balkán 2015

 

Správa zo zahraničnej exkurzie

 

Program exkurzie*:

1. deň: (5. 6.): Odchod z Košíc 11:30 z Festivalového námestia (pri amfiteátri), presun Maďarskom do západného Rumunska, zastávka v slovenskom mestečku Nadlak, večer v Temešvári: prehliadka večerného mesta, v prípade dobrého medzičasu možnosť sa navečerať, občerstviť pred ďalšou cestou; nočný presun autobusom.

2. deň: (6. 6.): Cesta cez Srbsko, ráno príchod do Macedónska, Skopje: 9:00 stretnutie so slovenským veľvyslancom v Macedónsku – voľná diskusia, prehliadka mesta; v popoludňajších hodinách v závislosti od počasia a možnosti dopravy turistická vychádzka k jazeru Matka; Nocľah v hosteloch Lounge, Unity a Rekord.

3. deň: (7. 6.): Raňajky v hosteloch (v cene ubytovania); Presun zo Skopje do Ochridu, v závislosti od počasia zastávka v Národnom parku Mavrovo, program v okolí Ochridského jazera, nocľah v Ochride v Apartmánoch Jose.

4. deň: (8. 6.): Raňajky v ubytovni (v cene ubytovania); Odjazd z Ochridu v skorých ranných hodinách, presun do Albánska, zastávky Elbasan, Gjirokastar, Blue Eye, podľa zjazdnosti ciest a časových možností aj v ďalších lokalitách, večer príjazd do Sarandy, nocľah v Hosteli Dolphin a blízkych ubytovacích zariadeniach.

5. deň: (9. 6.): Raňajky v hosteli (v cene ubytovania); Program v okolí Sarandy, Národný park Butrint, príp. zámok Lekursi – v závislosti od možností dopravy a počasia, podvečerná prehliadka mesta, nocľah opäť v Sarande.

6. deň: (10. 6.): Raňajky v hosteli (v cene ubytovania); Odjazd zo Sarandy v skorých ranných hodinách, zastávky vo Vlore a Tirane, príjazd do Draču, prehliadka Draču, ubytovanie v hosteli Durres.

7. deň: (11. 6.): Raňajky v hosteli (v cene ubytovania); Odjazd z Draču v skorých ranných hodinách, zastávky v Kruji, Škodre, pri Skadarskom jazere, v Podgorici, kaňon rieky Tara; večer príjazd do Sarajeva, ubytovanie v Hosteli Tito46.

8. deň: (12. 6.): Mostar, Medžugorje, vodopády Kravica, večerné Sarajevo, ubytovanie v Hosteli Tito46.

9. deň: (13. 6.): Odjazd zo Sarajeva, zastávka v Srebrenici, presun do Vojvodiny, v závislosti od medzičasu zastávka Petrovaradine, príp. aj Národný park Fruška Gora, nocľah v Novom Sade, v Hosteli 021 a Downtown Hostel;

10. deň: (14. 6.): Odjazd z Nového Sadu v skorých ranných hodinách, zastávka v slovenskom mestečku Báčsky Petrovec, presun cez Maďarsko (v prípade dobrého medzičasu zastávka v Segedíne), v popoludňajších hodinách príjazd do Košíc

* aj počas exkurzie sa program bude aktualizovať a môže sa meniť v závislosti od zjazdnosti ciest, zdržania na hraničných prechodoch, počasia, bezpečnostnej situácie a ďalších okolností

 

 

Prehľad ubytovacích zariadení

dátum

mesto

zariadenie

raňajky

kuchynka

6. – 7. 6.

Skopje

Hostely Lounge, Unity, Rekord

A

A

7. – 8. 6.

Ochrid

Apartmány Joce 1, 2, 3

A

A

8. – 9. 6.

Sarande

Dolphin hostel

A

A

9. – 10. 6.

10. – 11. 6.

Drač

Hostel Durres

A

A

11. – 12. 6.

Sarajevo

Hostel Tito 46

N

A

12. – 13. 6.

13. – 14. 6.

Nový Sad

HOSTEL 021; Downtown hostel

N

A

 

 

Poplatky:

Predbežná cena za exkurziu je 200 eur. Cena zahŕňa cestu autobusom vrátane zabezpečenia nocľahov šoférom, cestné poplatky, osem nocľahov v hosteloch a iných ubyt. zariadeniach, v niekoľkých hosteloch sú v cene dohodnuté aj ľahké raňajky.

Poplatok za exkurziu je potrebné uhradiť do 30. apríla 2015. V individuálnych prípadoch je možné dohodnúť sa aj na neskoršej úhrade, je však potrebné prekonzultovať to s organizátormi.

Spôsoby úhrady:

1. prevodom na účet (z hľadiska organizácie je tento spôsob preferovaný):

banka: mBank

názov účtu: Zahraničná exkurzia

IBAN: SK78 8360 5207 0042 0518 0015