Zahraničné exkurzie

So štúdiom geografie je spojená aj prirodzená túžba geografov po cestovaní (spoznávať okolitý svet). Zahraničné exkurzie sú určené predovšetkým pre študentov študiijného programu Geografia-učiteľstvo akademických predmetov na magisterskom stupni. Cieľom zahraničnej exkurzie je upevniť poznatky z regionálnej geografie Európy. Budúci učitelia geografie by navyše mali nadobudnúť aj skúsenosti s organizáciou a realizáciou exkurzií, ktoré budú robiť na školách pre svojich študentov. Destinácie zahraničných exkurzií sú vyberané zámerne mimo turistických rezortov. Snažíme sa realizovať nízkonákladové cestovanie (najväčšiu položkou je doprava), vďaka čomu sú zahraničné exkurzie cenovo dostupné všetkým študentom.