Prvý termín v dňoch od 7.9.2015 až 11.9.2015

Druhý termín v dňoch od 13.9.2015 až 18.9.2015