Názov: Exkurzia z fyzickej geografie 2002
Kedy: 5.6.-14.6.2012
Vedúci: Hochmuth, Rosič
Trasa: 24.5.Košice-Branisko-Poprad – Tatry - Svit- Ružomberok (nocľah- internát Katolíckej univerzity)
25.5. Ružomberok – Martin – Malá Fatra- Žilina –Považie – St.Turá (nocľah)
26.5. St. Turá – Myjava- Záhorská nížina – Malé Karpaty – Bratislava – Gabčíkovo (nocľah)
27.5. Gabčíkovo – Štúrovo (Ostrihom – pas !)- Mochovce – Žiar n.Hronom – Sklené Teplice (nocľah)
28.5. Sklené Teplice – Banská Štiavnica – Zvolen – Detva – Rim. Sobota – Rožňava - Košice
  podrobnejsi popis trasy
Mapa: exfg2002