Dôležitou súčasťou odbornej profilácie študenta sú skúsenosti a zručnosti nadobudnuté počas terénnych cvičení a exkurzií v rôznych zaujímavých lokalitách na Slovensku a v zahraničí.

V našich študijných programoch na bakalárskom a magisterskom stupni ide hlavne o tieto predmety: