Menu
 

Študijný program

Študijný odbor

Bakalársky stupeň

Geografia (informačné listy)

4.1.35. geografia (opis)

Geografia – medziodborové štúdium

1.1.1. učiteľstvo akademických predmetov (opis)

Stručné informácie pre záujemcov

Na bakalárskom stupni je možné študovať jednoodborový študijný program Geografia a medziodborový študijný program Geografia s ďalším predmetom (podľa ponuky). Štúdium na bakalárskom stupni je viac všeobecné a ponúka študentom možnosť oboznámiť sa s čiastkovými geografickými disciplínami. Medziodborové štúdium je určené primárne pre študentov, ktorí sa chcú profilovať na magisterskom stupni ako učitelia geografie (v kombinácii s ďalším predmetom). Medziodborové štúdium však umožňuje študentom aj možnosť pokračovať na magisterskom stupni v jednoodborovom štúdiu geografie (resp. druhého predmetu z kombinácie).

Informácie pre študentov

Pokyny k odovzdávaniu bakalárskych prác v akademickom roku 2017/2018

 

Zoznam tém bakalárskych prác na rok 2018/2019 pridelených v prvom kole výberu

Pokyny k prihlasovaniu sa na bakalársku prácu na Ústave geografie v akademickom roku 2018/2019

  1. Témy bakalárskych prác pre akademický rok 2018/2019 spolu s anotáciami sú vypísané na stránke Ústavu geografie (nižšie) a na nástenke oproti sekretariátu. Témy sú vypísané s predstihom, aby si študent v prípade záujmu mohol v ďalšom semestri zapísať povinne voliteľné a voliteľné predmety, ktoré korešpondujú s témou, o ktorú má záujem.

  2. Študent po výbere témy vyplní prihlasovací formulár (nižšie), v ktorom uvedie svoje meno, priezvisko a študijný program. Prihlasovanie v 1. kole začína 26. 2. 2018, kedy budú zároveň zverejnené prihlasovacie formuláre. Prihlásovanie na témy v 1. kole sa končí 8. 3. 2018.

    Prihlasovacie formuláre 1. kolo: a)
    Oddelenie fyzickej geografie; b) Oddelenie geoinformatiky; c) Oddelenie humánnej a regionálnej geografie; d) externí vedúci bakalárskych prác

  3. V prípade záujmu môže študent vypísanú tému s vedúcim bakalárskej práce vopred prediskutovať v čase konzultačných hodín vedúceho. Ak má študent vlastnú predstavu o téme práce, ktorá nekorešponduje so žiadnou z výpísaných tém, môže s ňou osloviť potenciálneho vedúceho, s ktorým relevantnosť témy prediskutujú a v prípade dohody vedúci túto tému vypíše v AISe.

  4. V prvom kole výberu tém sa študent hlási len na jednu tému, v ďalších kolách výberu si môže zvoliť max. 3 témy.

  5. Vedúci bakalárskej práce po výbere študenta na tému práce ho v AISe priradí k zadaniu bakalárskej práce, čo je zároveň informácia pre prípadných ďalších záujemcov, že téma je už obsadená.

  6. V prípade, že sa študent hlásil na tému, na ktorú školiteľ zapísal iného študenta, môže sa prihlásiť na iné témy, ktoré sú voľné. Termín druhého kola výberu bude zverejnený priebežne.

Témy bakalárskych prác s anotáciami pre akademický rok 2018/2019 podľa oddelení vedúcich prác:

Fyzická geografia

Geoinformatika

Humánna a regionálna geografia

Externí vedúci

 

Kontakt

Ústav geografie

Prírodovedecká fakulta

UPJŠ  v Košiciach

Jesenná 5

040 01 Košice

48°43'43.57"S

21°14'53.80"V

na mape

 

tel.: +421-55-2342590

fax. +421-55-6222124

email: ug@upjs.sk

skupina Geografia, UPJŠ KE256px-Youtube icon.svginstagram

Kalendár

február 2018
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4

Aktuality

Žiadne udalosti
Go to top