Menu
 • Hofierka, J., Šašak, J., Šupinský, J., Gallay, M., Kaňuk, J., Sedlák, V. (2017): 3D mapovanie krajiny pomocou pozemného a leteckého laserového skenovania. Životné prostredie, 51, 1, 21– 27. (PDF)

 • Kaňuk, J., Gallay, M., Hofierka, J., Šašak, J., Šupinský, J., Sedlák, V., Gessert, A., 2017. Monitoring dynamiky mestskej zelene pre spresnenie modelovania slnečného žiarenia v urbánnej krajine. In: Inspektor, T., Horák, J., Růžička, J. (Eds.) Symposium GIS Ostrava 2017, Geoinformatika v pohybu, 22. - 24. března 2017. VŠB - Technická univerzita Ostrava, ISBN 978-80-248-4029-1, ISSN 1213-239X. (PDF)

 • Sedlák, V. 2016. Geodetic monitoring deformations in mining subsidence for GIS applications to reclamation of the mining landscape in Slovakia. In: Advances in Biology and Earth Sciences. 1(1), 57-75. ISBN 2519-8033.

 • Sedlák, V., Kešeľ, J., Poljakovič, P. 2016. Monitoring deformations of the earth-fill dam with analytical and graphical analyses. In: Proceed. VII. Int. Geomechanics Conf., Varna, 27.06.-01.07.2016, Sofia: STUMGM (ed.), p. 101-108. ISSN 1314-6467.

 • Sedlák, V., Kaňuk, J., Gallay, M., Hofierka, J. 2016. Analytical and graphical analyses of deformation survey of the earth-fill dam with tls support for gis applications. In: Proceedings 16th Int. multidisc. scient. conf. SGEM 2016: Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing / Geodesy & Mine Surveying, Photogrammetry & Remote Sensing, Albena, June 30 – July 6, 2016. Vol. II, p. 101-108, Sofia: STEF92 Technology.

 • Sedlák,V., 2015: Geodetic support in the context of GIS for monitoring mechanics of movement of the earth´s surface in mining subsidence. International Journal of Mechanics. 9(2015), 279-285. ISSN: 1998-448.

 • Gallay, M., Kaňuk, J., Hochmuth, Z., Meneely, J., Hofierka, J., Sedlák, V., 2015: Large-scale and high-resolution 3-D cave mapping by terrestrial laser scanning: a case study of the Domica Cave, Slovakia. International Journal of Speleology. 44(3), 277-291. (PDF)

 • Sedlák, V. 2014: Mathematical Testing the Edges of Subsidence in Undermined Areas. In: Journal of Mining Science. Vol. 50, No. 3, pp. 465–474.
 • Sedlák,V., 2014: Options for testing kinematic GPS measurements in terms of accuracy. In: European Scientific Journal. Vol.10, No.6(2014), Febr. 2014, pp.378-388, ISSN: 1857-7881 (print), e-ISSN: 1857-7431.
 • Sedlák,V., 2013: Test analyses of dam deformation for security of people and environmental protection. In: European Scientific Journal, Vol.9, No.9(2013), pp.1-11, ISSN: 1857-7881 (print), e-ISSN 1857-7431. 
 • Sedlák,V., 2013: Mathematical determination of subsidence break-points in abandoned old undermined regions in GIS space for purposes of people and properties protection. In: European Scientific Journal, Vol.9, No.18(2013), June 2013, pp.1-12, ISSN: 1857-7881 (Print), e-ISSN 1857-7431.
 • Sedlák,V., Snižík,E., 2013: Deformation monitoring of the earthen dam in the east Slovakia in term of human protection. In: Bezpieczeňstwo w procesach globalizacji–dziš i jutro, Katowice: Wysza szkola zarzadzania marketingowego i jezykow obcych w Katowiciach, pp.583-589, ISBN: 978-83-87296-54-4.
 • Sedlák,V., 2013: Modelling ground movements in GIS in order to protect human lives and property. In: Svatoš,R. a kol.: Reflexe vybraných bezpečnostně-právních témat, České Budějovice: VŠERS, o.p.s. České Budějovice, 2013, s.74-98, ISBN: 978-80-87472-59-0. 
 • Sedlák,V., 2012: Globálne navigačné satelitné systémy pre bezpečnostný manažment. 1. vyd., Košice: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2012, 126s., ISBN: 978-80-89282-83-8. 
 • Kiss,I. & Sedlák,V., 2012: Development of the logistics daty basis system at flood protection. In: Applied Mechanics and Materials, Vol. 309 (2012)/CECOL 2012, pp.229-234, ISSN: 1662-7482/ISBN: 978-3-03785-636-9.
 • Sedlák,V., 2010: Družicový navigačný a informačný systém GALILEO. Čo prinesie pre bezpečnosť ľudského potenciálu?. In: Zborník z X. mezinárodní konf.: „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2010". Ostrava, 11.-12.5.2010, Ostrava: VŠB-TU Ostrava, (ed.), (CD-nosič), s.233-343, ISBN 978-80-248-2207-5.
 • Sedlák,V., Ječný,M., Mesároš,M., Kelemen,M. & Nečas,P., 2009: Test analyses of dam deformations for security of people and environmental protection. In: Science & Military, No.2, Vol.4/2009, pp.88-94, ISSN1336-8885. 
 • Sedlák,V., 2007: Determining mine subsidence breakpoints for GIS in undermined regions. In: Proceedings of XIII. International Congress of International Society for Mine Surveying, Budapest, ISM, 24-28. September, 2007, 001/6p. ISBN 978-963-9038-18-9. 
 • Sedlák,V., 2005: Possibilities at modelling surface movements in GIS in the Košice Depression, Slovakia. In: RMZ, Materials and Geoenvironment, Vol.51, No.4, 2005, pp.2127-2133, ISSN 1408-7073. 
 • Sedlák,V., Hurčíková,V. a Molčíková,S., 2002: Possibilities of GPS Kinematic Measurements for Geological Survey in East Slovakia. In: Geo-Spatial Information Science, Vol.5, Issue 4, December 5, 2002, pp.21-25, ISSN 1009-5020. 
 • Sedlák,V., 2001: Transformačné postupy v 3D terestrických súradnicových systémoch. In: Acta Montanistica Slovaca, roč.6(2001), č.4, s.261-269, ISSN 1335-1788. 
 • Sedlák,V. , 1999: 1D determination of breakpoints in mining subsidences. In: Contributions to Geophysics and Geodesy, Vol.29 , No.1, 1999, pp.37-55, ISSN 1335-2806. 
 • Sedlák,V., 1998: Measurement and Prediction of Land Subsidence Above Longwall Coal Mines, Slovakia. In: Land Subsidence/Case Studies and Current Research, Belmont, California: James W. Borchers, U.S. Geological Survey (Editor), , 1998, pp.257-263, ISBN 0-89863-197-1.
 • Sedlák,V., 1997: Modelling subsidence deformations at the Slovak coalfields. In: Kuwait Journal of Science & Engineering, Vol 24, No. 2/1997, pp.339-349, ISSN 1024-8684.
 • Sedlák,V., 1995: Modelling Deformations in Land Subsidence Development at the Slovak Coalfields. In: Survey Ireland, No.12/13, Winter 1995, pp.25-29, ISSN 0790-1402. 
 • Sedlák,V.,1993: Magnetic induction applied to borehole deviation problems. In: Geotechnical and Geological Engineering, Vol.11/1993, pp.25-35, ISSN 0960 3182.
 • Sedlák,V., 1992: The Geomagnetic Field Influence Upon the Electromagnet Magnetic Properties. Slaboproudý obzor, č.5-6, Sv.53, 1992, 97-98.
 • Sedlák,V., 1991: Using magnetic methods in mapping technological bore holes in mines. Transactions of the Technical University of Košice, 1991, 1(1), 153-158, (ISSN 0960 6076).
 • Kovanič,Ľ., Kovanič,Ľ.ml., Leščinský,I. a Sedlák,V., 1984: Určovanie vzájomnej polohy vrtov. Banícke listy, Zv.9, 1984, VEDA, Bratislava, 423-31. 

Kalendár

marec 2018
Po Ut St Št Pi So Ne
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Aktuality

Žiadne udalosti
Go to top