Menu

Za rok 2016 

AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách  1  
ADD - Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch 1  
ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 1  
ADE - Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch 2  
ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS 3  
AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 1  
Celkom 9  

1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch WoS a Scopus 17
2 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch WoS a Scopus 2
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 8
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 14
SPOLU 41

 

2017
 • BUCHER, S. (2017). A Spatial Bibliometric Analysis of Central European Sociology Journals in the Web of Science Database. Polish Sociological Review, 198, 255-261.
 • BUCHER, S. (2017). Environmental performance as one of the indicators of sustainable development in Asia, Journal of Environmental Biology, 38 (1), pp. 67-74.
2016
 • BUCHER, S. (2016). Ageing of the Population in the Russian Federation: The Current Trends and Indicators. Herald of the Russian Academy of Sciences, 86 (2), 97-104. (link)
 • BUCHER, S. (2016). Konkurencieschopnosť a regionálne disparity v Európe: Vybrané ekologické, sociálne a ekonomické indikátory. /Competitiveness and regional disparities in Europe: Selected ecological, social and economic indicators/. MonografiaUPJS v Košiciach: Equilibria, s.r.o., 2016. ISBN 978-80-81522-447-9. 
 • BRUTOVSKÁ, G., BUCHER, S. (2016). Teoretický koncept aktívnej politiky trhu práce z pohľadu ekonomickej sociológie. Sociológia, 48(4), 340-356. (PDF)
 • BUCHER, S. (2016). Measuring of Environmental Performance Index in Europe. Rocznik Ochrona Środowiska, 18, 46-64. (PDF)
 • BUCHER, S. (2016). Competitiveness of the Russian Federation in the global tourism market. Economy of Region, 12(1), 240-250.
 • BUCHER, S. (2016). Sustainable Development in the World from the Aspect of Environmental Health and Human Development Index: Regional Variations and Patterns. Problemy Ekorozvoju. 12(1), 117-124.
2013 - 2015
 • BUCHER, S. (2015). A contribution to understanding the historical meaning of Bratislava urbanonyms in the context of the national socialist and communist ideologies during the period 1939 - 1989. Historický časopis 63 (3), 451-482.
 • BUCHER, S. (2015). Konkurencieschopnosť európskych destinácií cestovného ruchu: Hodnotenie komplexného indexu konkurencieschopnosti. Ekonomický časopis 63 (6), 634-655.
 • BUCHER, S. IŠTOKOVA, M. (2015). Self-governing regions in Slovakia: Spatial differentiation and perception of socio-cultural identity by local and regional officials. Geografie 120 (1), 1-25. 
 • BUCHER, S., NOVAKOVA, Š. (2015). Territorial aspects of regional identity and resopndents identification with the region and place: case study of Slovakia. Eastern European Countryside 21, 81-109.
 • BUCHER, S., IŠTOK, R. (2015). Geopolitická poloha Srbska ako potenciálny dizentegračný činiteľ. Geografický časopis 67 (1), 63-83. 
 • BUCHER, S. (2014). Selected indicators of Population ageing in the world: Trends, impacts and consequences. Geographica Pannonica 18 (2), 26-33.
 • BUCHER, S., MATLOVIČ, R., LUKÁČOVÁ, A., HARIZAL, B., MATLOVIČOVÁ, K., KOLESÁROVÁ, J., ČERMÁKOVÁ, L., MICHALKO, M. (2013). The perception of identity through urban toponyms in the regional cities of Slovakia. Anthropological Notebooks 19 (3), 23-40

Kalendár

február 2018
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4

Aktuality

Žiadne udalosti
Go to top