4. ročník
   img

Mgr. Katarína ONAČILLOVÁ
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel.: +421 (0)55 234 2459
školiteľ: doc. Mgr. Michal GALLAY, PhD.

téma: Vývoj kombinovaného použitia metód DPZ vo výskume mestského tepelného ostrova

topic: Developing a combined application of Remote Sensing methods in the research of urban heat island

 

   pregi

Mgr. Loránt PREGI
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel.: +421 (0)55 234 2353
školiteľ: prof. RNDr. Peter SPIŠIAK, CSc.
konzultant: Mgr. Ladislav NOVOTNÝ, PhD.

téma: Vizualizácia selektívnej migrácie

topic: Visualization of selective migration

 

   sasak-a2

Mgr. Ján ŠAŠAK
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel.: +421 (0)55 234 2459
školiteľ: doc. Mgr. Michal GALLAY, PhD.

téma: Modelovanie dynamiky mikroreliéfu s použitím laserového skenovania

topic: Modelling dynamics of terrain micromorphology using laser scanning

 

   supi foto

Mgr. Jozef ŠUPINSKÝ
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel.: +421 (0)55 234 2452
školiteľ: doc. RNDr. Ján Kaňuk, PhD.
konzultant: doc. RNDr. Zdenko HOCHMUTH, CSc. 

téma: Modelovanie dynamiky  vybraných parametrov jaskynného prostredia

topic: Modelling dynamics of selected parameters of a cave environment

 

3. ročník

   Bóna foto

Ing. Ján BÓNA
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel.: +421 (0)55 234 2598
školiteľ: doc. Mgr. Michal GALLAY, PhD.
školiteľ - konzultant: doc. RNDr. Jozef Hók, CSc.

téma: Priestorová analýza neotektonických prejavov v geomorfologickom vývoji vybraného územia východného Slovenska

topic: Geospatial analysis of neotectonics in geomorphogenesis of a selected region in Eastern Slovakia

 

   martina  

Mgr. Martina MAGDOŠKOVÁ
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 
tel.: +421 (0)55 234 2459
školiteľ: prof. RNDr. Peter SPIŠIAK, CSc.

téma: Geopriestorová analýza chovu oviec na Slovensku

topic: Geospatial analysis of sheep breeding in Slovakia

 

   kolecansky foto  

Mgr. Štefan KOLEČANSKÝ
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel.: +421 (0)55 234 2352
školiteľ: prof. Mgr. Jaroslav HOFIERKA, PhD.

téma: Dynamický 3D solárny model mesta

topic: A dynamic 3D solar city model

 

2. ročník
   boglarsky foto

Mgr. Jozef BOGĽARSKY
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel.: +421 (0)55 234 2352
školiteľ: prof. Mgr. Jaroslav HOFIERKA, PhD.

téma: Modelovanie teploty povrchu miest vo vysokom priestorovom rozlíšení

topic: Modeling the temperature of urban surfaces at high spatial resolution

   enderova foto

Mgr. Anastasia ENDEROVA
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel.: +421 (0)55 234 2352
školiteľ: prof. Mgr. Jaroslav HOFIERKA, PhD.

téma: 3D modelovanie slnečného žiarenia pre vegetačné povrchy reprezentované mračnom bodov

topic: 3D modeling of solar radiation for canopy surfaces represented by point clouds

   novakova foto

Mgr. Michaela NOVÁKOVÁ
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel.: +421-55-234-2587
školiteľ: doc. Mgr. Michal GALLAY, PhD.

téma: Využitie odrazivosti laserového žiarenia v mapovaní rôznych typov povrchu

topic: Application of laser reflectance in mapping various types of land surface

1. ročník

   

Mgr. Patrícia GÚROVÁ
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel.: +421 (0)55 234 2352
školiteľ: prof. Ing. Vladimír SEDLÁK, PhD.

téma:

topic:

   

Mgr. Daniela LAUBERTOVÁ
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel.: +421 (0)55 234 2352
školiteľ: prof. Mgr. Jaroslav HOFIERKA, PhD.

téma:

topic:

   

Mgr. Ondrej TOKARČÍK
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel.: +421 (0)55 234 2352
školiteľ: prof. Mgr. Jaroslav HOFIERKA, PhD.

téma:

topic: