Važení absolventi Ústavu geografie,

náš ústav má snahu udržiavať vzťahy a rozvíjať spoluprácu so svojimi absolventmi. Okrem osobných stretnutí a udržiavaní vzájomných kontaktov máme záujem aj o vašu spätnú väzbu, ktorá nám pomôže skvalitňovať štúdium. Spolupráca s absolventmi by mala napomôcť aj pri realizácii rozvojových a popularizačných projektov a jej cieľom je tiež informovať o súčasných študentoch a čerstvých absolventoch ako o perspektívnych zamestnancoch vašej firmy alebo organizácie.

Využite databázu absolventov Prírodovedeckej fakulty, kde môžete získať informácie o spolužiakoch a ostatných absolventoch.