Menu

BAKALÁRSKY STUPEŇ - (Bc.)

  • Praktikum z topografického mapovania
  • Aplikovaná geoinformatika

MAGISTERSKÝ STUPEŇ - (Mgr.)

 

Zoznam diplomantov (Mgr. a Bc.)

Jozef Šupinský - Modelovanie jaskyne Domica v rôznych rozlišovacích úrovniach
Ján Mitura (2015, Mgr.) - Modelovanie distribúcie hluku v urbánnej krajine a integrácia hlukového modelu do GIS
Lucia Takáčová (2014, Mgr.) - Implementácia geoinformatiky do geografickej edukácie na základných školách
Róbert Adam (2014, Mgr.) - Prezentácia geopriestorových údajov pomocou interaktívneho mapového portálu na internete
Marek Babeľa (2012, Mgr.) - Časová simulácia transformácie krajiny využitím 3D modelu mesta v prostrtedí GIS
Miroslav Kanaš (2012, Mgr.) - Priestorová analýza distribúcie vybraných typov zdravotníckych zariadení v Prešovskom kraji
Rastislav Kubuš (2012, Mgr.) - Analýza tieňov v urbánnom území
René Polačok (2011, Mgr.) - Potenciál energetického využívania slnečného žiarenia v urbánnom území obce Ľubotice
Jakub Papík (2011, Mgr.) - Hluková analýza urbánneho územia pomocou GIS pre vybrané územie mesta Prešov
Marek Adámek - 3D kataster a zber dát o urbanizovanej krajine
Pavol Titko - Aplikácia mikro-UAV pri mapovaní krajiny
Lukáš Ľach - Dynamická vizualizácia krajiny pomocou vybraných softvérov
Paulína Vranová - Návrh spracovania 3-D katastra pre mesto Košice
 
Katarína Onačillová (2015, Bc.) - Tvorba 3D modelu budov na úrovni LOD 3 metódou digitálnej fotogrametrie pre obec Kečovo
Richard Bělohlávek (2015, Bc.) - Tvorba atlasu miestnej krajiny
Barbora Savruková (2015, Bc.) - Analýza využívania geopriestorových údajov v slovenských samosprávach - prípadová štúdia mesta Košice
Erik Novysedlák (2015, Bc.) - Digitálna geodatabáza časových radov cestnej siete a budov pre mesto Košice
Jozef Šupinský (2014, Bc.) - Digitálna trojdimenzionálna geometrická parametrizácia Kysackej jaskyne
Nikola Migeľová (20014, Bc.) - Porovnanie vybraných metód zberu geopriestorových údajov pre potreby tvorby 3D modelov miest
Silvia Lacková (2013, Bc.) - Možnosti interoperability 3D údajov vo vybraných softvéroch určených pre modelovanie krajiny
Lucia Petrušová (2013, Bc.) - 3D vizualizácia urbanizovaného územia pomocou GIS
Ján Mitura (2013, Bc.) - Tvorba virtuálnych 3D modelov miest a ich vizualizácia pomocou internetových aplikácií
Nikola Olexová (2012, Bc.) - Návrh náučného chodníka na Silickej planine v Slovenskom krase
Ján Molnár (2012, Bc.) - Distribúcia fotovoltických panelov typu "grid on" na území Slovenskej republiky
Stanislav Hrinda (2012, Bc.) - GIS aplikácie a problém ich začlenenia do vyučovania geografie
Soňa Bučeková (2012, Bc.) - Multimediálne technológie na báze interaktívnej komunikácie vo vyučovaní geografie - teoretické poznámky
Matúš Marošiník (2012, Bc.) - Možnosti využitia webGIS technológií vo výučbe geografie
Jakub Hricišák (2011, Bc.) - Informačné systémy o území v podmienkach slovenských samospráv ako nástroj pre správu a manažment krajiny - na príklade mesta Prešov
Martin Mašek (2011, Bc.) - Informačné systémy o území v podmienkach slovenských samospráv ako nástroj pre správu a manažment krajiny - na príklade mesta Michalovce
Tomáš Kolarčík (2011, Bc.) - Možnosti tvorby hlukových analýz

Kalendár

február 2018
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4

Aktuality

Žiadne udalosti
Go to top