Vedúca oddelenia: RNDr. Alena GESSERT, PhD.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
     
Členovia:  barabas profil RNDr. Dušan BARABAS, CSc.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
   bonova-katarina doc. Ing. Katarína BÓNOVÁ, PhD.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
  21553031 10210477393713087 1671276742 n  kópia Mgr. Imrich SLÁDEK, PhD.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel.: +421-55-234-2254

 

Riešené vedecko-výskumné projekty:

Vedecké granty financované agentúrami VEGA, KEGA, APVV Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
Obdobie Číslo a názov projektu Zodpovedný riešiteľ a spoluriešitelia za odd FG ÚGE
2020-2022 VEGA 1/0798/20: Synergické využitie viacerých zdrojov dát z diaľkového prieskumu Zeme vo výskume krajiny doc. Ing. Katarína Bónová, PhD., RNDr. Dušan Barabas, CSc. - spoluriešitelia
2020-2022 NFP312010AFP1: Inovácia pedagogických praxí na UPJŠ zameraná na cielený rozvoj profesijných kompetencií budúcich učiteľov RNDr. Alena Gessert, PhD., spoluriešiteľ
 2016-2021  IT Akadémia - vzdelávanie pre 21.storočie  RNDr. Alena Gessert, PhD., spoluriešiteľ
Medzinárodné projekty
2019-2021 Extension of the operational "Space Emergency System" towards monitoring of dangerous natural and man-made geo-processes in the HU-SK-RO-UA cross-border region - HUSKROUA/1702/8.1/0065/GeoSES Dr. Dušan Barabas, spoluriešiteľ
2018-2021 NKFIH K124497 The changing role of karst national parks in human-environment relations:a regional comparison RNDr. Alena Gessert, PhD., spoluriešiteľ
2017-2021 IGCP 661 The Critical Zone in Karst Systems RNDr. Alena Gessert, PhD., spolugarant

Ukončené projekty Oddelenia fyzickej geografie nájdete v položke https://geografia.science.upjs.sk/index.php/research/projects

 

Oddelenie fyzickej geografie zabezpečuje tieto predmety

  Štúdijný program
Geografia (jednoodborové štúdium)
Štúdijný program
Geografia - medziodborové štúdium
Bakalársky
stupeň

Základy geológie pre geografov
Meteorológia a klimatológia
Geologická exkurzia
Geomorfológia
Hydrológia a hydrogeografia
Pedológia a pedogeografia
Mapovací kurz z fyzickej geografie
Biogeografia
Exkurzia z fyzickej geografie
Fyzická geografia Slovenskej republiky
Regionálna geografia Európy (fyzická geografia)
Geoekológia
Mikrogeografia
Geografia Českej republiky
Nerastné suroviny - geologické a environmentálne relácie
Environmentálna geológia
Základy karsológie a speleológie

Základy geológie pre geografov
Geomorfológia
Geologická exkurzia
Fyzická geografia 1
Fyzická geografia 2
Exkurzia z fyzickej geografie
Fyzická geografia Slovenskej republiky
Geoekológia
Hydrologické praktikum
Mikrogeografia
Základy karsológie a speleológie
Nerastné suroviny - geologické a environmentálne relácie

     
Magisterský
stupeň

Krajina vo štvrtohorách
Environmentálna geológia
Prírodné hrozby a riziká
Územné systémy ekologickej stability
Geomorfologické mapovanie
Krajinno-ekologické plánovanie
Štruktúra, estetika a dizajn krajiny

 Regionálna geografia Európy (fyzická geografia)
 Geografia Českej republiky
 Krajina vo štvrtohorách
 Prírodné hrozby a riziká
 Štruktúra, estetika a dizajn krajiny
 Nové trendy vo vyučovaní geografie