Vedúci laboratória: Ing. Katarína BÓNOVÁ, PhD.

  • stereomikroskop  Leica M80 pre dopadajúce svetlo s prstencovým LED osvetlením a kamerovým zariadením pre živé zobrazenie s vysokým rozlíšením a špeciálnym softvérom určený na separáciu a štúdium najmä akcesorických minerálov ako aj ich fotodokumentáciu;
  • optický mikroskop Leica DM 2 500  P s kamerovým zariadením pre živé zobrazenie s vysokým rozlíšením a špeciálnym softvérom určený na pozorovanie a dokumentáciu vzorkového materiálu pri odrazenom aj prechádzajúcom polarizovanom svetle;
  • zbierkový mineralogický a petrografický materiál