Vedúci laboratória: RNDr. Dušan BARABAS, CSc.

  • sitovací stroj FRITSH Analysette 3 na báze mechanickej separácie zŕn;
  • prietokové sondy Global Water FP 111;
  • banská závesná súprava Meopta
  • dilatometer "TM 71"  (inštalovaný v teréne).
  • hĺbková sonda "MARS 4" na Thompsonovom priepade inštalovaná v teréne + príslušný softvér;
  • pH elektróda s tepelným čidlom na meranie pH, teploty a konduktivity vody
  • automatická meteostanica WH 1070
  • súbor náradia pre geologický a pedologický prieskum do hĺbky 7m;