Slovenská geografická spoločnosť pri SAV (SGS) je dobrovoľné výberové združenie vedeckých a odborných pracovníkov v odbore geografie a jej príbuzných disciplín. Pri Ústave geografie bola zriadená Košická pobočka SGS.

 

Predseda Košickej pobočky SGS: doc. RNDr. Zdenko HOCHMUTH, CSc.
Zástupca predsedu: RNDr. Alena GESSERT, PhD.
Členovia Košickej pobočky SGS:

RNDr. Stela CSACHOVÁ, PhD.

prof. Mgr. Jaroslav HOFIERKA, PhD.

Mgr. Zuzana DRÁBOVÁ

Mgr. Valéria HOCHMUTHOVÁ

Mgr. Marián KULLA, PHD.

RNDr. Janetta NESTOROVÁ-DICKÁ, PhD.

Mgr. Ladislav NOVOTNÝ, PhD.

Mgr. Imrich SLÁDEK, PhD.

Mgr. Vladimíra TOMAŠIKOVÁ, PhD.

Aktuálne oznamy

Dátum   Udalosť
10. 4. 2019   Dr. Aleš Nováček: Stredná Európa - vnímanie a vymedzenie

slider História udalostí|closed}

Dátum   Udalosť
28. 11. 2018   Cestovateľská prednáška - Washington D.C.
14. 5. 2048   Dr. Moroli David Vusi Matsoha: Living in South Africa
1. 12. 2015   Bali - ostrov bohov, tanečníc a turistov
10. 4. 2014   Tajomný kút Číny - Sečuán
20. 3. 2014   Potulky po  Thajsku
27. 2. 2014   Národné parky Coloradksej náhornej plošiny v USA
11. 12. 2013   Geografické aspekty reformy verejnej správy v Slovenskej republike s dôrazom na súčasnú etapu

 

{/sliders}