Slovenská geografická spoločnosť pri SAV (SGS) je dobrovoľné výberové združenie vedeckých a odborných pracovníkov v odbore geografie a jej príbuzných disciplín. Pri Ústave geografie bola zriadená Košická pobočka SGS.

 

Predseda Košickej pobočky SGS: doc. RNDr. Zdenko HOCHMUTH, CSc.
Zástupca predsedu: RNDr. Alena PETRVALSKÁ, PhD.
Členovia Košickej pobočky SGS:

RNDr. Stela CSACHOVÁ, PhD.

prof. Mgr. Jaroslav HOFIERKA, PhD.

Mgr. Zuzana DRÁBOVÁ

Mgr. Valéria HOCHMUTHOVÁ

prof. RNDr. Ján KOŠŤÁLIK, DrSc.

Mgr. Marián KULLA, PHD.

RNDr. Janetta NESTOROVÁ-DICKÁ, PhD.

Mgr. Ladislav NOVOTNÝ, PhD.

Mgr. Imrich SLÁDEK

Mgr. Vladimíra TOMAŠIKOVÁ, PhD.

Aktuálne oznamy

Dátum   Udalosť
    žiadne udalosti