Členstvo v profesných organizáciách

člen Vedeckej rady Prírodovedeckej fakulty UPJŠ
člen Slovenskej geografickej spoločnosti
člen Slovenského výboru Geografickej olympiády
 
 

Študijné pobyty a stáže

 
 
 
 

Iné

operačné systémy: MS WINDOWS