Členstvo v profesných organizáciách

člen Vedeckej rady pri prírodovedeckej fakulte UPJŠ Košice (od. 2015)
člen Akademickej rady pri Vysokej škole evropských a regionálních studií, o.p.s. České  Budějovice (2008-2016)
predseda odbornej skupiny: Banské meračstvo pri Prezídiu SBS (Slovenská banícka spoločnosť) (2002-2016)
člen General Assembly of CLGE (Comité de Liaison des Géometres Européens) (od 1997)
člen ISM (International Society for Mine Surveying), Commission 5 – Environment Planning (od 2000)
člen Presidium ISM (International Society for Mine Surveying) (od 2002)
člen The New York Academy of Sciences, Serving Science, Technology and Society Worldwide Since 1817 (od 1997)
člen FIG (International Federation of Surveyors), Commission 5: Positioning and Measurement (od 1997)
člen odborové rady pro doktorské stúdium v odbore 2109/9 Dulní měrictví pri HGF VŠB-TU Ostrava (2000-2005)
člen odborové rady pro doktorské studium v obore 3646V001-00 Důlní měřictví a geodézia pri HGF VŠB-TU Ostrava (2000-2014)

člen redakčnej rady časopisu Vojenské reflexie (2008-2012)

člen redakčnej rady časopisu European Scientific Journal (2013-2016)                                                                                                                              

člen redakčnej rady časopisu Zóna 10 (2009-2013)

člen vedeckej rady ECOLETRA.com - green publishing (od 2015)

člen redakčnej rady časopisu Advances in Biology and Earth Science (od 2016)

Študijné pobyty a stáže

The Nottingham Trent University, Department of Civil and Structural Engineering, Nottingham, United Kingdom, 1995 (študijný pobyt: 3 mesiace)
Dublin Institute of Technology, Department of Surveying, Dublin, Ireland, 1997 (študijný pobyt: 2 mesiace)
Wuhan University, School of Geodesy and Geomatics, China, 2001 (stáž - 6 mesiacov), 2003 (prednáškový pobyt: 4 mesiace)
Liaoning Technical University, Faculty of Mining, Civil Engineering and Geodesy, 2005 (prednáškový pobyt: 2 mesiace)
Vysoká škola evropských a riegionálních studií, o.p.s. České Budéjovice, ČR, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 (prednáškové pobyty: 2 týždne až 1 mesiac)
Wyższa Szkola Zawodowa im. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, Poľsko, 2010 (prednáškový pobyt: 2 mesiace                                                                                            
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne, Fakulta logistiky a krízového riadenia, 2011 (prednáškový pobyt: 1 mesiac), Fakulta aplikovanej informatiky, 2013 (prednáškový pobyt: 1 mesiac)
Wyższa Szkola Handlowa im. Boleslawa Markovskiego w Kielcach, Poľsko, 2013 (prednáškový pobyt: 2 mesiace)

Iné

Sprievodca cestovného ruchu