Členstvo v profesných organizáciách

  • Slovenská geografická spoločnosť
  • Asociácia slovenských geomorfológov
  • člen krajskej komisie geografickej olympiády
  • člen krajskej komisie biologickej olympiády
  • Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu
  • člen Speleoklub UPJŠ
  • člen HFGOK Nemecko
 

Študijné pobyty a stáže

2016 - 2-týždňový pobyt IRCK Guilin, Čína
2016 - 1-týždňový pobyt ATOMKI, Debrecen, Maďarsko
2015 - 2-týždňový pobyt Höhlen- und Heimatverein Laichingen e.V., Nemecko
2015 - 1-týždňový pobyt ATOMKI, Debrecen, Maďarsko
2015 - 1-týždňový pobyt ATOMKI, Debrecen, Maďarsko
2014 - 2-týždňový pobyt CEKA, Trebinje, Bosna a Herzegovina
2013 - 2-týždňový pobyt IRCK Guilin, Čína
2013 - 1-týždňový pobyt UNI zu Koeln, Kolín nad Rýnom, Nemecko
2012 - 4-týždňový pobyt Southwest university Chongqing an IRCK Guilin, Čína
2012 - 1-týždňový pobyt na ZARCK Postojna, Slovinsko
2011 - 1-týždňový pobyt UNI zu Koeln, Kolín nad Rýnom, Nemecko
2010 - 2-týždňový pobyt, Česká geologická služba, Praha, ČR
2009 - 2-týždňový pobyt, Geomorfologický workshop, Windsor, UK
2008 - 1-týždňový pobyt UNI zu Koeln, Kolín nad Rýnom, Nemecko
2003-2004 - 10 mesačný pobyt na UNI zu Koeln, Kolín nad Rýnom, Nemecko

 

Znalosť cudzích jazykov

anglický jazyk - úroveň B2

nemecký jazyk - úroveň C1

čínsky jazyk - úroveň A1

ukrajinský jazyk - úroveň A2

rusínsky jazyk - úroveň C1

 

Záľuby a koníčky

cudzie jazyky, príroda
jaskyne, turistika
cestovanie