Členstvo v profesných organizáciách

 
 

Študijné pobyty a stáže

 
 

Iné

Operačné systémy: MS WINDOWS, Linux 
SW : ArcGIS, GRASS GIS, QGIS, programovací jazyk "R"