Edičná činnosť

Geographia Cassoviensis Journal (indexovaný v databáze Scopus, od roku 2016)

Zástupca hlavného editora

Členstvo v profesných organizáciách

člen International Association of Mathematical Geology (od roku 2013)
člen International Society for Geomorphometry (od roku 2015)
člen British Society for Geomorphology (od roku 2006)
člen Kartografickej spoločnosti Slovenskej republiky (od roku 2012)

Zahraničné prednáškové pobyty

2014 pozvaný lektor letnej školy Using GIS in Tectonic Geology pre študentov magisterského stupňa medzinárodného študijného programu Petroleum Geology, China University of Petroleum University Beijing (30 vyučovacích hodín v jednom týždni).

Študijné pobyty a stáže

2015 školenie pre diaľkový prieskum Zeme laserovým skenovaním pozemným skenerom RIEGL VZ-1000 a bezpilotným leteckým systémom Scout B1-100, Luzern, Švajčiarsko (10 dní)
2015 ERASMUS, job shadowing, School of Geography, Archaeology and Palaeoecology, Queen's University, Belfast, Spoj. kráľovstvo (1 týždeň)
2014 ERASMUS učiteľská mobilita, Environment Institute, Universitat de Girona, Girona, Španielsko (týždeň)
2014 pozvaný lektor letnej školy Using GIS in Tectonic Geology, China University of Petroleum University Beijing (2 týždne)
2014 ERASMUS učiteľská mobilita, School of Geography, Archaeology and Palaeoecology, Queen's University, Belfast, Spoj. kráľovstvo (1 týždeň)
2013 ERASMUS učiteľská mobilita, Geographisches Institut, Universität zu Köln, Nemecko (týždeň)
2012 ERASMUS učiteľská mobilita, School of Geography, Archaeology and Palaeoecology, Queen's University, Belfast, Spoj. kráľovstvo (1 týždeň)
2010 ERASMUS učiteľská mobilita, Geographisches Institut, Universität zu Köln, Nemecko (týždeň)
2007 študijný pobyt, Centre for Computational Geostatistics, University of Alberta, Edmonton, Kanada (3 týždne)
2005-08  doktorandské štúdium, School of Geography, Archaeology and Palaeoecology, Queen's University, Belfast, Spoj. kráľovstvo

Ocenenia

Cena dekana Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach za vedeckovýskumnú činnosť v roku 2016

 Zaujímave odkazy

.pod lampou: Katastrofa našej vedy  
Nočná pyramída s prof. Jozefom Minárom (UK Bratislava)