Geographia Cassoviensis 

In progress

rok 2020, ročník 14, č. 1
toto číslo je v príprave, avšak už obsahuje príspevky, ktoré sú finálne a plne citovateľné