Pokyny pre autorov

Časopis publikuje originálne a aktuálne vedecké články, ktoré sú prínosom v oblasti geografie a ďalších príbuzných vedných disciplín. Všetky rukopisy musia byť zasadené do medzinárodného alebo široko komparatívneho vedeckého kontextu.

>>> späť