phi_week_banner_low_res.jpg

Kolegovia Jaroslav Hofierka a Michal Gallay 15.11.2018 v Ríme v centrále Európskej vesmírnej agentúry pre observáciu Zeme prezentovali výsledky projektu SURGE.

miso_a_jaro_low_res.jpg

Riešiteľský tím z Ústavu geografie UPJŠ vyvinul algoritmus pre modelovanie teploty povrchu v meste Košice použijúc 3D model mesta a časový rad multispektrálnych dát družicovej misie Sentinel 2. Súčasťou výskumu bol monitoring stromovej zelene v Košiciach pomocou pozemného laserového skenovania a družíc Sentinel 2A a 2B.
okolie_Good_Angels_areny_teplota_povrchu_pod_vegetaciou_v_kelvinoch_30_jun_2016_low_res.jpg
Vypočítaná teplota v povrchu bez stromov a pod stromami v kelvinoch pre okolie Good Angels arény na Moyzesovej ulici.
 

miso_prezentuje_low_res.jpg

Predstavením celého projektu pred zástupcami ESA sme zavŕšili dvojročnú štúdiu uskutočiteľnsoti, ktorá bola jedným z kontraktov v rámci 1. výzvy PECS pre Slovensko ako krajinu spolupracujúcu s ESA. Výsledky boli publikované napríklad:

  • HOFIERKA, J., GALLAY, M., KAŇUK, J., ŠUPINSKÝ, J., ŠAŠAK, J. (2017). High-resolution urban greenery mapping for micro-climate modelling based on 3D city models. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences (ISPRS Archives), XLII-4/W7, 7-12. (3D Geoinfo Conference, Melbourne, Australia)
  • KAŇUK, J., GALLAY, M., HOFIERKA, J., ŠAŠAK, J., ŠUPINSKÝ, J., SEDLÁK, V., GESSERT, A., 2017. Monitoring dynamics of urban greenery for more accurate solar radiation mdoelling in urban landscape. In: Inspektor, T., Horák, J., Růžička, J. (Eds.) Symposium GIS Ostrava 2017, Geoinformatika v pohybu, 22. - 24. March 2017. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Czech Republic.
  • ONAČILLOVÁ, K., GALLAY, M. 2018. Spatio-temporal analysis of surface urban heat island based on LANDSAT ETM+ and OLI/TIRS imagery in the city of Košice, Slovakia. Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences. 13(2), 395 - 408.
  • ONAČILLOVÁ, K., GALLAY, M. 2018 : Analysing relation of vegetation metrics derived from Sentinel 2 data and laser scanning data. GIS Ostrava 2018.
  •  HOFIERKA, GALLAY, ... 2019: New tool for physically based land surface temperature modelling in GIS. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters. In preparation.
phi_week_low_res.jpg