Dojmy z konferencie GeoKarto 2018

V dňoch 6.-7.9.2018 sa vo Zvolene konala konferencia GeoKarto 2018, ktorej sa zúčastnili aj zástupcovia nášho ústavu, prof. Hofierka a doc. Gallay.

DSC06434-.jpg

Prezentovali dva príspevky: ŠAŠAK J., GALLAY M., KAŇUK J., ŠUPINSKÝ J., HOFIERKA J. Modelovanie vysokohorského reliéfu pomocou integrácie dát z pozemného laserového skenovania a UAV fotogrametrie

a GALLAY M., KAŇUK J., ONAČILLOVÁ K., HOFIERKA J. Mapovanie krajiny s vysokým priestorovým a spektrálnym rozlíšením pomocou bezpilotného leteckého systému Scout B1-100.

Konferencia mala veľmi zdarný priebeh a vysokú odbornú úroveň. Veríme, že v roku 2020 sa ďalší ročník konferencie GeoKarto bude konať práve u nás v Košiciach!

DSC_0539-.jpg