Názov:

Gentrifikace vnitřních měst postsocialistické Evropy

Prednášajúci:

doc. RNDr. Jan KUBEŠ, CSc.

Pracovisko: Katedra geografie
Pedagogická fakulta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Jeronýmova 200/10
371 15 České Budějovice
Dátum: 25.4.2018
Čas: 10:00 - 11:00
Miesto:

Seminárna miestnosť č. 207, 2. poschodie

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
Jesenná 5, Košice