Vybrané udalosti z kalendára pracovníkov a študentov ÚGE.