Názov:           

Priestorové interakcie a ich konceptualizácia, alebo vektorové dáta a čo s nimi?

Prednášajúci:  prof. RNDr. Marián Halás, PhD.
Pracovisko: Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra geografie
Dátum: 4. 3. 2020
Čas: 10:30 – 11:30
Miesto:             Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5, Košice
Seminárna miestnosť č. 207 (SJ2P14), 2. poschodie

Anotácia:          

 

 

 

 

Priestorové interakcie hrajú dôležitú úlohu v organizácii sídelných a regionálnych systémov, môžu byť produktom, ale aj generátorom ich heterogenity. V súvislosti s nimi sa ponúka hneď niekoľko diskusných tém. Aká je spoľahlivosť a relevancia dát o priestorových interakciách či tokoch (migrácie, dochádzka, doprava atď.)? Vieme ich správne vyhodnocovať? Akú úlohu hrá pri ich vyhodnocovaní vzdialenosť či dostupnosť? Čo všetko je možné v súvislosti s nimi skúmať: hierarchia, selektívnosť, neurčitosť?

 

Halas obr