Názov:

Přívalové povodně na Moravě a ve Slezsku v 19. – 20. století

Prednášajúci:  

Mgr. Olga Halásová

Pracovisko: 

Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury

Dátum: 13. 11. 2019
Čas: 10:30 – 11:30
Miesto:

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5, Košice
Seminárna miestnosť č. 207 (SJ2P14), 2. poschodie

Anotácia: Prezentace si klade za cíl sestavení databáze přívalových povodní na Moravě a ve Slezsku v průběhu 19. a 20. století. Dále jejich časovou a prostorovou analýzu, synoptickou analýzu, hydrologickou analýzu a analýzu jejich doprovodných jevů a škod, které PP způsobily. Tzn. zjistit, zda se přívalové povodně dříve vyskytovaly a jak často a jaké škody způsobily a zda existují místa, kde se vyskytují více než jinde a proč tomu tak je a jakou roli či neroli v tom hraje člověk.  

povodne

13. 5. 1996 Bruntálsko