Názov: 3D tisk v rukách geoinformatika aneb zpátky k fyzickým modelům
Prednášajúci: RNDr. Jan Brus, PhD.
Pracovisko: Katedra geoinformatiky, Přírodovědecká fakulta,Univerzita Palackého v Olomouci
Dátum: 17.4.2018
Čas: 10:30 - 11:30
Miesto: Seminárna miestnosť č. 207, 2. poschodiePrírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
Jesenná 5, Košice
Anotácia: 3D tisk se v posledních několika letech stal novým standardem pro práci s 3D daty. Můžeme nalézt nespočet aplikací a do každého oboru přináší 3D tisk inovativní možnosti a mění pravidla při tvorbě modelů. Poměrně novou, a ne zcela známou aplikační oblastí 3D tisku jsou geovědy.Technologie FDM (Fused Deposition Modelling) umožňuje výrobu nízkonákladových modelů zemského terénu, budov, 3D map i technických součástek s minimálními materiálními náklady.  Prezentace je zaměřena na zpracování dat, technické postupy a realizované 3D tisky. V prezentaci bude brát zřetel na případové studie včetně rekonstrukce zaniklých sídel, kostelů, tisk 3D modelů reliéfu a tyflomap.

seminar1

Obr. 1. Dotykový 3D model prepojený s tabletom

 

seminar2

Obr. 2. 3D model Česka