Názov:

Typologie (ne)metropolitních regionů podle faktorů, mechanismů a aktérů
rozvoje - možnosti aplikace na Slovensko

Prednášajúci:

RNDr. Jan Ženka, PhD.

Pracovisko:

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta,

Ostravská univerzita

Dátum: 21.11.2018
Čas: 10:30 - 11:30
Miesto:

Seminárna miestnosť č. 207, 2. poschodie

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
Jesenná 5, Košice

Anotácia:

Prezentace bude věnována představení typologie českých (ne)metropolitních regionů, která je založena na identifikaci klíčových faktorů, mechanismů a aktérů lokálního a regionálního rozvoje (dle přístupu Hampla, Blažka a Žížalové 2008). Studie rozlišuje tři typy metropolitních (jádra, zázemí, městské regiony s metropolitními
funkcemi) a pět typů nemetropolitních regionů (satelitní platformy vyššího řádu, satelitní platformy nižšího řádu, periferní regiony, diverzifikované průmyslové regiony, regiony s dominancí jedné firmy). Bude diskutována souvislost mezi typem a ekonomickou výkonností/odolností regionů.