Názov:

Ako učiť geografiu nie zemepis

Prednášajúci:

Mgr. Peter FARÁRIK

Pracovisko:

Lepšia geografia

Dátum:

26. 3. 2018

Čas:

10:00 - 11:00

Miesto:

Seminárna miestnosť č. 207, 2. poschodie

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
Jesenná 5, Košice

   
Anotácia prednášky:

Moderná geografia sa posunula oproti predstave, že ide o vedu opisujúcu rozmiestnenie objektov a javov na Zemi. Posunul sa však aj spôsob výučby geografie? Ako zdôrazniť dôležité poznatky pre pochopenie prirodzených zákonitostí v krajine, fungovanie spoločnosti, riadenie krajiny a bežný život človeka?

Odpovede a diskusiu k týmto otázkam ponúkne aktívny učiteľ geografie a zároveň inovátor zaužívaných didaktických postupov Peter Farárik, tvorca metodického portálu lepsiageografia.sk a viacerých blogov.

lepsiageografia.jpg