Na Ústave geografie organizujeme v priebehu akademického roka sériu pravidelných vedeckých seminárov, v rámci ktorých vedeckí pracovníci ústavu alebo pozvaní hostia môžu predstaviť a diskutovať výsledky svojho výskumu. Prednáška môže byť prezentovaná v ľubovoľnom jazyku, avšak pre čo najlepšie pochopenie, preferujeme slovenčinu, češtinu, poľštinu, alebo angličtinu. Semináre sú verejné a trvajú približne 60 minút vrátane diskusie.

Zodpovedný pracovník: doc. Mgr. Michal Gallay, PhD.

 Plánované v roku 2018

Dátum

Téma prednášky Prednášajúci
21.11.2018 Typologie (ne)metropolitních regionů - aplikace na Slovensko Jan Ženka
 25.4.2018 Gentrifikace vnitřních měst postsocialistické Evropy  Jan KUBEŠ