Klub učiteľov geografie

Prednášky zo stretnutí

27. 3. 2018

P. Farárik: Geografia nie je zemepis

M. Kulla, S. Csachová: Výrobné podniky v rámci exkurzie

 

9. 11. 2017

D. Barabas: Vodohospodárske diela