Klub učiteľov geografie

Pozvánka na stretnutie KUG 10. 5. 2019

Prednášky zo stretnutí

5. 12. 2018

J. Nestorová-Dická: Populačný vývoj Slovenska a jeho prognóza v 21. storočí

 

20. 6. 2018

K. Bónová: Vulkanizmus – príčiny, dôsledky (hospodársky význam za cenu environmentálnej katastrofy)

S. Csachová: Demogeografické špecifiká vybraných štátov sveta

L. Novotný: Ako migrácia obyvateľstva mení Slovensko

 

27. 3. 2018

P. Farárik: Geografia nie je zemepis

M. Kulla, S. Csachová: Výrobné podniky v rámci exkurzie