Menu

Geografická olympiáda (GO) je určená žiakom základných škôl, osemročných gymnázií a stredných škôl so záujmom o geografiu a iné geografii príbuzné vedné odbory. Člení sa na 9 kategórií a organizuje sa v 4 kolách – školskom, obvodnom, krajskom a celoštátnom. Najlepší súťažiaci zo stredných škôl sa zúčastňujú Medzinárodnej geografickej olympiády (IGEO) a žiaci zo základných škôl National Geographic World Championship (NGWC).

Pri Ústave geografie je zriadená krajská komisia GO pre Košický kraj.

Predseda krajskej komisie GO:  doc. RNDr. Zdenko HOCHMUTH, CSc. 
Podpredsedníčka krajskej komisie GO: RNDr. Stela CSACHOVÁ, PhD.

 

Príručka k písaniu písomnej práce na geografickú olympiádu

Aktuálne informácie o geografickej olympiáde - Iuventa

 

Výsledky geografickej olympiády pre základné školy - celoslovenské kolo

Výsledky geografickej olympiády pre základné školy

Výsledky kategórie ABCD pre stredné školy

Výsledky kategórie Z pre stredné školy

Kategória Z pre stredné školy

Na základe výsledkov školského kola GO v kategórii Z v Košickom kraji budú do krajského kola pozvaní študenti, ktorí získali 20 a viac bodov. Študentom budú zaslané pozvánky na ich mailovú adresu do 10. 3. 2017. Krajské kolo sa koná 24. 3. 2017 na Ústave geografie PF UPJŠ v Košiciach.

 Informácie k organizácii krajského kola Geografickej olympiády pre stredné školy

 

Výsledky kategórie ABCD pre stredné školy

Výsledky kategórie Z pre stredné školy

Kategória Z

Na základe výsledkov školského kola GO v kategórii Z v Košickom kraji budú do krajského kola pozvaní študenti, ktorí získali 23 a viac bodov. Študentom budú zaslané pozvánky na ich mailovú adresu do 3. 3. 2016. Krajské kolo sa koná 10. 3. 2015 od 8,30 na Ústave geografie PF UPJŠ v Košiciach.

Informácie k organizácii krajského kola Geografickej olympiády pre stredné školy

 

Kategória Z

Na základe výsledkov školského kola GO v kategórii Z v Košickom kraji budú do krajského kola pozvaní študenti, ktorí získali 20 a viac bodov. Študentom budú zaslané pozvánky na ich mailovú adresu do 18. 3. 2015. Krajské kolo sa koná 25. 3. 2015 od 8,30 na Ústave geografie PF UPJŠ v Košiciach.

Informácie k organizácii GO pre stredné školy


 

Kontakt

Ústav geografie

Prírodovedecká fakulta

UPJŠ  v Košiciach

Jesenná 5

040 01 Košice

48°43'43.57"S

21°14'53.80"V

na mape

 

tel.: +421-55-2342590

fax. +421-55-6222124

email: ug@upjs.sk

skupina Geografia, UPJŠ KE256px-Youtube icon.svginstagram

Kalendár

máj 2018
Po Ut St Št Pi So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Aktuality

Žiadne udalosti
Go to top