9. Medzinárodné geografické kolokvium Danišovce 2021

Konferencia v Danišovciach je tradičným odborným podujatím, ktoré organizuje Ústav geografie každé dva až tri roky. Podujatie poskytuje možnosť zdieľať, prezentovať a diskutovať vedecký výskum geografov zo Slovenska a susedných krajín. Preferovanými jazykmi sú: angličtina, slovenčina a čeština. Tradične sa podujatie organizuje v Učebno-výcvikovom zariadení Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Danišovciach na Spiši, približne 70 km severozápadne od Košíc a 5 km východne od Spišskej Novej Vsi. V dňoch 20. – 22. 10. 2021 sa uskutoční už jeho deviaty ročník.

Obežník