BAKALÁRSKY STUPEŇ - (Bc.)

  • Kartografia a geoinformatika
  • Úvod do geografických informačných systémov
  • Praktikum z topografického mapovania

MAGISTERSKÝ STUPEŇ - (Mgr.)

 

Zoznam bakalárov

{slider Bakalárske práce|opened}

{slider-level1 Súčasne vedené práce|opened}

{slider-level1 Obhájené práce|closed}

2018/2019  Atlas Tokajskej vinohradníckej oblasti na Slovensku           Nikola Petrová

2018/2019  Odvodenie digitálneho modelu terénu pre centrum Košíc   Martin Nayhebaver