BACHELOR DEGREE - (Bc.)

  • Geographic Information Systems
  • Bachelor thesis seminar

MASTER DEGREE - (Mgr.)

  • Spatial analysis and modelling
  • Information systems of a territory
  • Master thesis seminar

Supervised and defended Master and Bachelor thesis (in Slovak)

Ján Molnár (2014, Mgr.) - Vplyv geografických faktorov na výrobu elektrickej energie z fotovoltickej elekrárne v zastavanom území mesta Košice
 Viktória Štefková (2015, Bc.) - Potenciál využívania slnečnej energie pre termálnej aplikácie v zastavanom území a v suburbánnej zóne Košíc
Terézia Dutková (2016, Bc.) - Potenciál využívania slnečnej energie v zastavanom území
Andrej Velebír (2016, Bc.) - Tvorba a aplikácie virtuálnych 3D modelov miest
Peter Murín (2016, Bc.) - Možnosti využitia geopriestorových technológií pri správe obce alebo regiónu