Názov:
Krym 2003
Kedy: 30.6.-8.7.2003
Vedúci: Hochmuth
Správa: V dňoch  30.6.-8.7.2003 sme vykonali zahraničnú služobnú cestu na Ukrajinu z dôvodu vedenia zahraničnej exkurzie pre študentov 3. ročníka aprobácie s geografiou.Cestovali sme autobusom súkromnej firmy OTObus, náklady na dopravu hradili z vlastných prostriedkov účastníci. Nocovali sme v stanoch, stravovali sa z vlastných zásob a čiastočne vo verejných stravovacích zariadeniach. Celkove sa exkurzie zúčastnilo 16 študentov denného štúdia.Trasa exkurzie viedla cez Užhorod, Mukačevo, Černovcy, Vinicu, Chmelnickij, Umaň, Odesu, Nikolajev, Cherson- Simferopol, Jaltu, Sevastopol, Džankoj, Novú Kachovku a späť.Počas exkurzie sme sa zoznámili vo fyzickej geografii platformným reliéfom Ruskej tabule, zoznámili sme sa pre nás s typickým vývojom spračí, eolických foriem (presyp), viacerými európskymi veľtokmi (Prut, Sire, Južný Bug, Dnester, Dneper), reliéfom kvest na Kryme, krasovou, eolickou a litorálnou morfogenézou.V humánnej geografii sme sa zoznámili s problematikou hospodárstva a sociálnej štruktúry Ukrajiny, štruktúrou veľkých miest, infraštruktúrou morských prístavov, problematikou historického vývoja a religijného a národnostného vývoja.Zvlášť na Kryme sme sa zoznámili s problematikou turizmu v podmienkach samostatnosti Ukrajiny a autonómie Krymu.Exkurzia splnila svoj účel oboznámiť študentov z autopsie s krajinami a geografickými javmi, ktoré sú ťažšie dostupné, avšak pre celkový obraz o vyššie spomenutej problematike nevyhnutné.Počas exkurzie sme navštívili Univerzitu v Černovcy a stretli sa so študentmi Univerzity v Simferopole, ktorá bola vzhľadom na letné prázdniny zatvorená.
Náklady na exkurziu si študenti v podstatnej miere hradia z vlastných prostriedkov, vedúci exkurzie vzhľadom na súčasnú ekonomickú situáciu účtuje iba časť diét.
Mapa:
Účasníci: Judita Czeneová
Jaroslav Krajňák
Martin Mandák
Matúš Perháč
Andrea Dunajčanová
Jaroslava Majerníková
Andrea Prekopová
Ivana Remeňová
Katarína Švedová
Lucia Švolíková
Liškaová
Emil Vanyo
Peter Frntic
Ľuboš Surový
Radoslav Hrickanin
Compľová Martina
Skokan Ondrej
Dušan Ivančo
Dana Drozdová
Branislav Fleischer
Hanudelová Zuzana
Liškaová 2
Vozáriková Mária
Danková Marianna
Šestáková Martina
Marcela Dovcová
Ján Buša
Mária Bušová
M. Čurila
Peter Holúbek Ing.
Andrej Holúbek
Matúš Kamenec
Kišš