Exkurzia z fyzickej geografie
pre študentov 2. ročníka jednoodborového štúdia „Geografia“ a medziodborového štúdia

termín: 16.5. – 21.5.2014
zraz a odchod: 16.5.2014, 7:45 pred Amfiteátrom (POZOR ZMENA!)
doprava: autobus
stravovanie: prvý deň z vlastných zásob, večere v rešt. zariadeniach a nakúpených zásob (na túry)

Trasa a ubytovanie:
Trasa povedie po kotlinách a pohoriach stredného, severného a  južného Slovenska, upresnená bude  podľa vybaveného ubytovania a počasia
16.5. Terénna exkurzia v celkoch Bachureň a Branisko,
17.5, Terénna exkurzia v pohorí Nízke Tatry, altern. Západné Tatry,  Lipt. Ján  
18.5. Terénna exkurzia v pohorí Veľká Fatra
19.5. Terénna exkurzia v pohorí Kremnické vrchy, altern. Vtáčnik
20.5.  Terénna exkurzia v pohorí Poľana a Veporské vrchy
21.5. Slovenský kras – Košice (návrat do 17,00 hod)

Trasa bude upresnená podľa vybaveného ubytovania a môže sa operatívne meniť podľa počasia.

Charakter exkurzie:
Cieľom exkurzie je získať konkrétne poznatky z hlavných morfoštruktúr Karpát, typov reliéfu, vodstva, pôd a rastlinstva. Uskutočnia terénne exkurzie do pohorí, ktoré predpokladajú pobyt v teréne v dĺžke minimálne pod dňa, prispôsobené momentálnemu počasiu. V prípade nepriaznivého počasia návšteva múzeí a nesprístupnenej jaskyne. Počas cesty bude možné dokupovať si potraviny a využívať stravovacie a hygienické zariadenia.

Výstroj:
Pevná terénna obuv (nie sú to botasky !), športové terénne oblečenie, plášť do dažďa, čiapka, mapa Slovenska, mapy navštívených geomorfologických celkov, príp. turistickí sprievodcovia, poznámkový zošit, ceruzka. Baterka, vreckový nožík, náhradné šatstvo, hyg. potreby a lieky, plavky. Osobné veci je vhodné mať zbalené v 1 väčšom batohu. Na túry používať malý príručný batoh. Vytvoríme podmienky na posedenie pri ohni, preto sa môžete zásobiť vhodnými potravinami: špekáčky, slanina  a iné podľa vlastnej úvahy.

Poplatok:
vzhľadom na skutočnosť, že fakulta exkurziu nedotuje, vyberáme poplatok 75 €, v ktorom je zahrnutá doprava a ubytovanie (mimo stravovania, ktoré si platí každý individuálne v rešt. zariadeniach). Poplatok treba zaplatiť RNDr. Alene Petrvalskej, PhD. v termíne do 10. 5. 2014. Potvrdenie o zaplatení dostanete, a po ukončení exkurzie aj vyúčtovanie.

Vedúci exkurzie doc. RNDr.Zdenko Hochmuth, CSc., RNDr. Dušan Barabas, CSc., RNDr. Alena Petrvalská, PhD.