KRAJSKÉ KOLO GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY v Košickom kraji - nové informácie o priebehu súťaže
Vážení študenti, učitelia,
v súvislosti s obmedzeniami spôsobenými coronavírusom sme boli predsedom Slovenskej komisie Geografickej olympiády prof. Tolmáčim informovaní, že krajské kolá Geografickej olympiády sa uskutočnia, ale iným spôsobom než doteraz. 
Kat. Z - postupujúci zo školského do krajského kola (tí, ktorí dosiahli 28 a viac bodov) dostanú v priebehu budúceho týždňa email, na ktorý odpovedia, či sa krajského kola chcú alebo nechcú zúčastniť. Krajské kolo bude prebiehať elektronicky a centrálne ho bude menežovať prof. Tolmáči.
Kat. A a B - práce/postery sa budú odovzdávať elektronicky na adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. do 19. 3. 2020. Práce prepošleme kolegom na posúdenie. Obhajoba sa vypúšťa. Maily súťažiacich študentov v týchto kategóriách odošlem prof. Tolmáčimu, aby študentom poslal mail o teste.
 
V prípade nejasností ma prosím kontaktujte mailom.
Stela Csachová

Erasmus+ mobilita v školskom roku 2020/2021

Milí študenti,

ak máte záujem absolvovať mobilitu na niektorej z partnerských univerzít, svoj záujem nahláste prosím osobne Dr. Csachovej

-      v utorok 10. 3. 2020 od 9:00 – 12:00 alebo

-      v stredu 11. 3. 2020 od 9:00 – 12:00

 

Partnerské univerzity Ústavu geografie v programe Erasmus+

Krajina

Názov univerzity

Stanovený počet študentov

Česká republika

Charles University in Prague

2 (Mgr, PhD)

University of South Bohemia in České Budějovice

2 (Bc, Mgr)

University of Ostrava

3 (Bc, Mgr)

Palacký University Olomouc

2 (Bc), 2 (Mgr)

Technical University of Liberec

2 (Bc, Mgr)

Grécko

National And Kapodistrian University of Athens

2 (Bc, Mgr)

Maďarsko

Eötvös Loránd University in Budapest

1(Bc, Mgr, PhD)

Nemecko

University of Cologne

2 (Bc, Mgr, PhD)

Poľsko

Maria Curie-Sklodowska University, Lublin

2 (Bc, Mgr, PhD)

Adam Mickiewicz University in Poznań

3 (Bc, Mgr, PhD)

Jagiellonian University in Kraków

2 (Bc, Mgr, PhD)

Nicolaus Copernicus University in Toruń

3 (Bc, Mgr)

Portugalsko

University of Lisbon

2 (Bc, Mgr, PhD)

Spojené kráľovstvo

The Queen's University of Belfast

x

Španielsko

University of Girona

1Bc, 2 Mgr, 1 PhD

Taliansko

University of Cagliari

3 (Bc, Mgr, PhD)

Turecko

Kocaeli University, Izmit

3 Bc, 1 Mgr, 1 PhD

Exkurzia z fyzickej geografie 2019

V dňoch 19. – 24. mája 2019 sa tak ako po iné roky uskutočnila exkurzia z fyzickej geografie pre študentov 2. ročníka jednoodborového a medziodborového štúdia geografie. Študenti sa tak mohli oboznámiť s fyzicko-geografickými fenoménmi vyskytujúcimi sa na území Slovenska, a tak doplniť a upevniť vedomosti získané na prednáškach a cvičeniach. Počas exkurzie navštívili viaceré lokality dokumentujúce pestrú geologickú stavbu územia Slovenska (napr. granitoidy Tatier, vápence bradlového pásma, vápence Slovenského krasu, travertíny a i.). Priamo v teréne sa mohli zoznámiť s rôznymi morfoštruktúrnymi typmi reliéfu (bradlového pásma, na kryštaliniku, na vnútrokarpatskom flyši, na neogénnych sopečných horninách, krasovým a i.), ako aj morfoskulptúrnymi typmi reliéfu (napr. glaciálnym, riečnym, vzniknutým svahovou modeláciou), či klimatickými podmienkami. Oboznámili sa tiež s časťou hydrografickej siete Slovenska (hlavné európske rozvodie na Pustom Poli, rieky Poprad, Dunajec, sútok Váhu a Oravy, Turiec, Hron a i.), pôdami a rastlinstvom (horná hranica lesa, poznávanie základných druhov rastlín). Návšteva zosuvu pri Vavrišove, ktorý je spôsobený riekou Belá ich uviedol do problematiky prírodných hrozieb a rizík. Spestrením exkurzie bola tiež návšteva Harmaneckej jaskyne vo Veľkej Fatre, či baníckej obce Špania Dolina pri Banskej Bystrici. Etnografický charakter nadobudla exkurzia návštevou budovy jedného z troch prvých slovenských gymnázií v Kláštore pod Znievom, ako aj rodiska významného slovenského básnika Jána Kollára v Mošovciach.

Pozrite si aj Správu z exkurzie s fotodokumentáciou.

FG2019

Zahraničná exkurzia 2020: Kaliningrad – Petrohrad

Na stránke Ústavu geografie pribudli aktuálne informácie o tohtoročnej zahraničnej exkurzii. Pozrite si ich skôr ako sa definitívne rozhodnete pre účasť či neúčasť.

ZAEX 2020 trasa

Ponuka stáže v agentúre SARIO

Naši absolventi si zvykli stáž v agentúre SARIO pochvaľovať, viacerým pomohla k uplatneniu v praxi.

Dávame preto aj súčasným študentom aktuálnu ponuku stáží.

Contact

Institute of Geography

Faculty of Science

UPJŠ  in Košice

Jesenná 5

040 01 Košice

48°43'43.57"S

21°14'53.80"V

see on map

 

tel.: +421-55-2342590

fax. +421-55-6222124

email: ug@upjs.sk

 icon-f-upjs256px-Youtube icon.svg

Calendar

April 2020
M T W T F S S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Aktuality

No events
Go to top