Riaditeľ ústavu:   Prof. Mgr. Jaroslav HOFIERKA, PhD.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sekretárka:  tkacikova Katarína TKÁČIKOVÁ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
Profesori: hofierka profil 2013 low res Prof. Mgr. Jaroslav HOFIERKA, PhD.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tel.: +421-55-234-2591
geoinformatika, priestorové modelovanie, Open Source GIS
  sedlak

Prof. Ing. Vladimír SEDLÁK, PhD.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel.: +421-55-234-2458
geodézia, globálne navigačné systémy

  Prof. RNDr. Peter SPIŠIAK, CSc.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tel.: +421-55-234-2563
geografia poľnohospodárstva a vidieka
     
Docenti:

Doc. RNDr. Zdenko HOCHMUTH, CSc.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel.: +421-55-234-2589
fyzická geografia, speleológia, karsológia

 

Doc. Mgr. Michal GALLAY, PhD.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel.: +421-55-234-2453
digitálne modelovanie terénu, diaľkový prieskum Zeme, geomorfometria

  Doc. RNDr. Ján KAŇUK, PhD.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel.: +421-55-234-2452
priestorové modelovanie krajiny, 3D GIS 
     
Odborní asistenti: barabas profil

RNDr. Dušan BARABAS, CSc.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel.: +421-55-234-2254
hydrológia, geoekológia, biogeografia

  bonova-katarina

Ing. Katarína BÓNOVÁ, PhD.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel.: +421-55-234-2587
petrológia, topografická mineralógia

  RNDr. Stela CSACHOVÁ, PhD.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel.: +421-55-234-2582
geografia verejnej správy, didaktika geografie
  RNDr. Alena GESSERT, PhD.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel.: +421-55-234-2352
geomorfológia, karsológia, speleológia
  Mgr. Marián KULLA, PhD.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel.: +421-55-234-2563
geografia priemyslu a cestovného ruchu
  dicka RNDr. Janetta NESTOROVÁ-DICKÁ, PhD.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel.: +421-55-234-2255
demogeografia, štruktúra mesta
  novotny Mgr. Ladislav NOVOTNÝ, PhD.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel.: +421-55-234-2353
regionálna geografia, dynamika obyvateľstva
  SladekI

Mgr. Imrich SLÁDEK, PhD.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
tel.: +421-55-234-2352
geomorfológia, geochémia krajiny, mikrogeografia

     
Vedecko-výskumní a odborní pracovníci: kresnakova1

Mgr. Veronika ONDOVÁ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel.: +421-55-234-2582
didaktika geografie, tvorba metodických listov pre učiteľov základných a stredných škôl

     
Administratívni pracovníci: majorosova

Mgr. Simona MAJOROŠOVÁ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel.: +421-55-234-2352
administratívna podpora projektov, verejné obstarávanie, propagácia a marketingové aktivity