Charakteristika výskumného zamerania

  • zber priestorových údajov, ich spracovanie a vizualizácia pomocou GIS
  • 3D modelovanie povrchov, hydrologické a morfometrické analýzy
  • zber a spracovanie údajov laserového skenovania

 

Súčasne prebiehajúce projekty
Obdobie Číslo a názov projektu úloha
2018-2021 APVV/SK-CN-RD-18-0015: Key Technologies on the Integration of Multi-GNSS, LiDAR and Oblique Photogrammetry in 3D High-Quality Reconstruction of Smart City (3DSMARTCITY) spoluriešiteľ
2018-2020 VEGA 1/0839/18 Návrh nového modulu v3.sun pre výpočet distribúcie energie slnečného žiarenia pre digitálne 3D objekty odvodené z mračna bodov pomocou adaptívnych metód triangulácie spoluriešiteľ
2019-2021 Extension of the operational "Space Emergency System" towards monitoring of dangerous natural and man-made geo-processes in the HU-SK-RO-UA cross-border region - HUSKROUA/1702/8.1/0065/GeoSES spoluriešiteľ
     
Ukončené projekty
2013-2017

APVV-0176-12: Nové metódy priestorového modelovania pomocou laserového skenovania a 3D GIS-u (SPATIAL3D)

študentská pomocná vedecká sila 
2016 - 2018 

VEGA 1/0474/16 Simulácia a dynamická vizualizácia geopriestorových procesov

spoluriešiteľ 
2016 - 2018

SURGE: : Simulating the cooling effect of urban greenery based on solar radiation modelling and a new generation of ESA sensors (contract with the European Space Agency)

spoluriešiteľ
2017 - 2019

VEGA  1/0963/17: Dynamika krajiny vo vysokom rozlíšení

spoluriešiteľ
2017 - 2019

Interreg V-A Slovakia-Hungary: TOKAJGIS (SKHU/1601/4.1/052)

spoluriešiteľ